Návrat na seznam sekcí - Česká republika v datech
Ceny
Devizové rezervy
Dluhy
Hrubý domácí produkt
Investiční pozice
Měna
Obyvatelstvo
Platební bilance
Úrokové sazby
Úvěry
Vláda
Zaměstnanost