Návrat na seznam sekcí - Česká republika a eurozóna
Kritérium cenové stability
Kritérium dlouhodobé úrokové sazby
Kritérium stability měnového kurzu
Kritérium vládního deficitu
Kritérium vládního dluhu
Hrubý domácí produkt
Srovnatelná cenová úroveň
Trh práce